Over ons

Kampenhout is steeds een dorp geweest met een sterk verenigingsleven. Maar een verenigingsleven zonder een plaats om samen te komen, heeft geen kans om te blijven bestaan. Daarom besloot in 1955 een groep vrijwilligers onder impuls van de toenmalige dorpspastoor en onderpastoor Eerwaarden Van Baelen en Huybrechts om een centrum te bouwen, zodat de toneelvereniging er zijn uitvoeringen kon brengen. Het zou meteen ook de ontmoetingsplaats worden voor de talloze verenigingen uit die tijd : de BJB,…

Het Bisdom leende tegen een matige intrest en enkele particulieren droegen renteloos bij. Maar om de jaarlijkse huurbijdrage te dragen was meer nodig. Algauw werd in de PAX een wekelijkse film vertoond. De Kampenhoutse cinema was in 1957 een feit. Dit was een 5-tal jaar een groot succes, maar de opkomst van de TV betekende meteen ook het einde van de lokale cinema in Kampenhout.

Er werd een nieuwe activiteit opgestart, die geld in het laadje moest brengen: de Meifeesten. Alle verenigingen werkten er aan mee, zodat het resulteerde in een groots dorpsfeest. Naast de PAX werd een feesttent neergezet, zodat de grote vedetten uit die tijd er hun optreden konden maken. Freddy Breck, Ann Christy, Marva, De Strangers, Rocco Granata, en vele anderen hebben op de affiche gestaan.

Begin jaren ’70 kwam ook hier een eind aan en werd er gestart met het PAX-restaurant begin maart en een zomerfestijn het eerste weekend van augustus.

In 1978 werd de PAX heringericht. De ‘donkere cinema’ werd omgebouwd tot een frisse zaal met nieuwe ramen en deuren, de kelderkleedkamers werden omgevormd tot een gezellige praatbar, die jarenlang door comitéleden in het weekend werd uitgebaat.

Vandaag is de PAX nog steeds een plaats waar het verenigingsleven centraal staat. Ze krijgen er plaats om te vergaderen en hun activiteiten te laten doorgaan. De Anjelier, die aan de basis ligt van het ontstaan van de PAX, voert er nog jaarlijks hun toneelstuk op. Het podium dat is behouden, is hiervoor een grote troef. De basisschool VGSK De Boomhut gebruikt de grote zaal als refter voor de leerlingen. De kookclubs en verenigingen maken gebruik van de modern uitgeruste keuken voor de organisatie van hun eetdagen. Naast de verenigingen, kunnen ook privé-gebruikers de zalen huren voor een feest, een voordracht, enz..

En opnieuw staan we voor een mijlpaal in de geschiedenis van de PAX. Er zijn grote renovatieplannen gepland om de sanitaire voorzieningen aan te passen en de toegang voor andersvaliden te vergemakkelijken. Hiermee zal de toekomst van de PAX weer voor vele jaren gegarandeerd zijn.